jezelf ontwikkelen doe je samen
  Inspectiebezoek en visitatie
Op elke school wordt eens in de vier jaar een uitgebreid inspectieonderzoek gehouden. Daarnaast wordt onze school ook eens in de vier jaar gevisiteerd door de Nederlandse Montessorivereniging. Zij toetsen of wij voldoen aan de kwaliteiten van goed (montessori) onderwijs.
 
 
  Inspectierapport
Onze school is voor het laatst bezocht in juni 2022. Op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl) zijn alle rapporten in te zien. Het meest recente rapport publiceren we op het ouderportaal en is ter inzage via onze website.