jezelf ontwikkelen doe je samen
  Als het niet goed gaat?
Als het goed gaat met je kind, gaat het ook goed met jou als ouder. De ontwikkeling van een kind verloopt vaak met sprongen. In de 8 jaar dat het kind bij ons op school zit, is het niet ondenkbaar dat er een periode komt waarin het even minder goed gaat. Wanneer je als ouders niet tevreden bent, is het belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt bij de leerkracht. Afhankelijk van de aard van het probleem kan de intern begeleider of de directeur aansluiten bij het gesprek. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. 
 
 
  Klachtencommissie
Het protocol klachtenregeling is te vinden in de digitale boekenkast op ons ouderportaal. Een klachtenregeling bevat een omschrijving van mogelijke klachten en welke stappen er genomen dienen te worden genomen bij het indienen van een klacht. Komen we er echt niet samen uit dan kan de klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs). De klachtencommissie kan de school adviseren om bepaalde zaken anders aan te pakken of te verbeteren.
 
 
  Vertrouwenspersoon
Meer persoonlijke problemen kunnen kinderen en/of ouders melden bij de contactpersoon binnen de school. Dit is Ellen de Gruijl. Zij is te bereiken via het e-mailadres vertrouwenspersoon@mtsz.nl.
Naast een intern contactpersoon is er ook nog een extern vertrouwenspersoon aan de stichting verbonden. Dat is Anneke van Es, Lijsterbeslaan 22, 1214 LS Hilversum, 035-6234723, ahm@planet.nl.