jezelf ontwikkelen doe je samen
  Faqta (wereldoriëntatie, wetenschap en burgerschap)
Kinderen zijn van nature leergierig. Montessori spreekt van de "jonge onderzoeker". Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Het leerplatform Faqta komt aan deze behoefte tegemoet. Bij Faqta worden de vakgebieden thematisch aangeboden in 'units', waardoor de losse vakgebieden een geheel vormen. Faqta is betekenisvol leren.
 
 
  Thematisch onderwijs
Faqta bestaat uit een online leerplatform, verwerkingsmaterialen en materiaal voor de leerkracht. Na een klassikale introductie gaan kinderen zelfstandig aan de slag met de lesstof in het online platform en het verwerkingsmateriaal dat bestaat uit onderzoek- en ontdekopdrachten. Je volgt hun voortgang via het dashboard en prikkelt en motiveert kinderen in hun leerproces. Jij bepaalt wat jullie klassikaal behandelen en wat kinderen zelfstandig (in tweetallen) doorlopen. Je kunt zo makkelijker de rol van coach aannemen en de kinderen begeleiden gedurende de les.
 
 
  Werken via onderzoeken en ontdekken
Faqta kent een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak. De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving. 
 
        
  Voorbereide omgeving
De 'leerwanden' binnen de groepen maken het leerproces van de kinderen visueel en inzichtelijk. Deze wand is van grote betekenis voor het onderwijsleerproces. Daarnaast beschikken alle midden- en bovenbouwklassen over chromebooks. Ook onze goed uitgeruste bibliotheek is een belangrijke voorwaarde voor goed Faqta onderwijs.