jezelf ontwikkelen doe je samen
Ons onderwijs
  Montessori
'Help mij het zelf te doen'.
Is de bekendste uitspraak van Maria Montessori en vat nog altijd goed het montessoriconcept samen. 
 
 
  Rekenen, lezen, taal
We leiden onze leerlingen op tot evenwichtige persoonlijkheden en voor passend en succesvol vervolgonderwijs. Daarom neemt ook op onze school het aanleren van de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal een belangrijke plaats in. 
 
 
  Faqta (wereldoriëntatie, wetenschap en burgerschap)
Kinderen zijn van nature leergierig. Montessori spreekt van de "jonge onderzoeker". Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Het onderwijsconcept Faqta komt aan deze behoefte tegemoet. Bij Faqta worden de vakgebieden thematisch aangeboden in 'units'. Betekenisvol leren is Faqta.

 
  Culturele vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. We geven onze kinderen culturele bagage mee voor het leven. Regelmatig gaan we op excursie. Ook krijgen de leerlingen soms gastlessen van een vakdocent. Ons culturele aanbod is grotendeels geïntegreerd in ons IPC onderwijs. Zo ontstaat betekenisvol leren.
 
 
  Veilige leeromgeving
Op een veilige school voelen kinderen zich thuis. Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontwikkeling. We hebben gedragsregels die schoolbreed worden gehanteerd. We zijn een kleine gemeenschap met onze eigen normen en waarden. Hierdoor zijn wij een sociaal veilige school. Leerlingen komen graag naar school.
 
 
  Burgerschap en duurzaamheid
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Als school hebben we de maatschappelijke opdracht om onze leerlingen op te leiden tot betrokken burgers. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef  meegeven voor onze samenleving. Burgerschap en duurzaamheid gaan bij ons hand in hand.
 
 
  Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.