jezelf ontwikkelen doe je samen
  Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Dagelijks wordt er in alle groepen aandacht besteed aan rekenen en wiskunde. Door ons rekenonderwijs goed aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen bevorderen we het leerplezier bij rekenen.
 
 
  Onderbouw
Vanaf schooljaar 2016-2017 sturen we bewust op een verrijkt aanbod in de onderbouw (groep 1/2). Er wordt veel gebruik gemaakt van specifieke (montessori)rekenmaterialen die de kinderen spelenderwijs de basis begrippen voor rekenen aan leren. Er is veel materiaal aanwezig om te leren tellen tot 10, 100 en 1000.  Zodra het kind de rekenkundige begrippen als meer/minder/evenveel etc. beheerst, kan er met materiaal eenvoudige sommen worden gemaakt. Naast de individuele rekenlesjes worden er in de onderbouw themalessen rekenen gegeven, zodat alle rekenbegrippen goed aan bod komen.
 
 
  Midden- en bovenbouw
In groep 3 t/m groep 8 wordt de methode Pluspunt als uitgangspunt gebruikt. Afhankelijk van de resultaten van de rekentoets volgt extra hulp, herhaling of een nieuw lesje. In de klas werken kinderen individueel op hun eigen niveau aan de taken van de methode. Leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben worden begeleid door de remedial teacher. De leerling die meer aan kan krijgt extra uitdaging via de plusleerkracht. De school beschikt over een protocol rekenproblemen. Interactieve lessen zijn altijd in een groep(je). Naast het rekenen volgens de pluspuntmethode, rekenen de kinderen ook met allerlei rekenmateriaal.