jezelf ontwikkelen doe je samen
  Kwaliteitszorg
Doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed?
De zorg voor kwaliteit is een zorg van ons allen. Kwaliteitszorg betekent dat we systematisch de 'goede dingen nog beter proberen te doen'. We onderzoeken regelmatig, met behulp van adequate instrumenten of dat ook werkelijk zo is en we checken dat niet alleen bij onszelf maar ook bij anderen. Met behulp van een heldere beleidscyclus (planning- en control-cyclus) zorgen wij dat de school de goede dingen blijft doen en die waar mogelijk nog verbetert. De ouders ontvangen ongeveer eens per maand een nieuwsbrief. Belangrijke informatie en beleidsdocumenten staan op het ouderportaal van de school. We zijn trots op ons onderwijs en we vertellen er graag over. 
 
 
  Vragenlijsten
Regelmatig bevragen we leerlingen en ouders over ons onderwijs. Eens in de 4 jaar houden we een ouderenquête.